ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรค์เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักโภชนาการ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบส้มภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(สอบส้มภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักโภชนาการ ดาว์โหลดไฟล์...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ รายละเอียด...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรายละเอียด...

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)  รายละเอียด...

อ่านต่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง