โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๒๗๐ หมู่ ๗ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรห้องฉุกเฉิน 24 ชม. 045-605391 , 045-605390  Fax 045-605405

 https://www.facebook.com/benchalakhospital