- ประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ระหว่างวันที่ 4-6  สิงหาคม  2566  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช  โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา  ดาวโหลดไฟล์

- อบรมฟื้นฟูวิชาการด้านการตรวจสอบชดเชยในระบบ DRGs (Coding Audit) จังหวัดศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่  10-11  สิงหาคม  2566    ห้องประชุมอาคารส่งเสริม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ดาวโหลดไฟล์