ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารระหว่างอาคารผู้ป่วยใน อาคารพัสดุ และอาคารตึกพิเศษ 16 เตียง (Cover way)

Download