กิจกรรมวันเอดส์โลก วันที่ 2 ธ.ค. 62 ณ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 

BCH 6188

 

BCH 6192

 

BCH 6256

 

 

 

 

 

 

 

 


Magazine - Other articles