วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา
ได้จัดกิจกรรมดังนี้
๑. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หมู่บ้านเขตห่างไกล รพ. โดยทีมสหวิชาชีพ
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป ผู้รับบริการ 78 ราย
- ตรวจรักษาและบริการนวดแผนไทย ผู้รับบริการ 49 ราย
- ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ผู้รับบริการ 29 ราย
๒. มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากจน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยพิการ จำนวน ๕ ราย โดยใช้เงินกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้บริหารส่วนราชการอำเภอเบญจลักษ์ คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.เบญจลักษ์ ผู้นำชุมชุม อสม.และประชาชนที่มารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
๔. ถวายภัตตราหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดบ้านหนองตอ ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

 

 

BCH 2789 r

 

BCH 2832 r

BCH 2839 r

 

BCH 2847 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

BCH 2859 r

 

 


Magazine - Other articles