ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

และนิติเวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไฟล์ประกาศ